Regular Season Games
Mon 5/7 - 6:30 
 
Tue  5/8 - 6:30  Astros  at Reds 
 
Wed 5/9  6:30 Indians at Royals
 
Thu 5/10 -  6:30  Orioles  at Yankees 
Fri 5/11      6:30 Astros  at Indians 
 
Sat 5/12 -  1:00 Pirates at Orioles  ;  4:00 Reds at Royals 
 
Sun 5/13    Mothers Day
 
Mon 5/14 - 6:30  Orioles at Astros
 
Tue 5/15  -  6:30  Indians at Pirates 
 
Wed 5/16    
 
Thu 5/17 - 6:30 Yankees  at Reds 
Fri  5/18  -  
Sat 5/19 -  1:00 Royals  vs Pirates 
 
Sun 5/20 - 1:00  O's  vs Reds   ; 4:00  Yankees  at Astros 
 
 
Mon 5/21  
                 
Tue 5/22  6:30  Yankees  at Pirates 
 
Wed 5/23 - 6:30  Indians  at Reds 
                  
Thu 5/24 - 6:30  Astros at Royals 
Fri  5/25 - 
Sat 5/26 -  
Sun 5/27 
 
 
Mon 5/28 - Memorial Day
 
Tue 5/29 - 6:30 Indians at Orioles 
 
Wed 5/30 - 6:30 Reds  at Pirates 
 
Thu 5/31 - 6:30  Royals  at Orioles 
 
Fri 6/1 -   6:30 Indians at Yankees 
 
Sat 6/2   1:00  Astros  at Pirates ; 4:00 Royals at Yankees
Sun 6/3   
 
 
Mon 6/4  6:30 Yankees at Orioles 
 
Tue 6/5 - 6:30 Royals  at Indians 
 
Wed 6/6 - 6:30 Reds  at Astros 
 
Thu 6/7 -
Fri  6/8 -
 
Sat 6/9 - 1:00 Indians  at Astros  ; 4:00 Pirates  at O's  ; 7:00 Royals  at Reds 
               
Sun 6/10 - 
Mon 6/11 - 6:30 Yankees  at Reds 
 
Tue 6/12 - 6:30 O's  at Astros 
 
Wed 6/13 - 6:30 Pirates  at Indians 
 
Thu 6/14-  
Fri 6/15 - 6:30 Yankees at Indians
Sat 6/16 1:00 Royals  at Astros  ;  4:00  Reds  at Indians  ;  7:00 Pirates  at Yankees 
Sun 6/17  Fathers Day 
Mon 6/18 - 
 
Tue  6/19 - 6:30  Royals at O's 
 
Wed 6/20   6:30  Reds at Pirates 
 
Thu 6/21    6:30  Yankees at Royals
                 
Fri 6/22     XX
 
Sat 6/23   XX 
               
Sun 6/24   XX
 
 
Mon 6/25- 6:30  Pirates at Astros  
 
Tue 6/26  - 6:30  Reds  at O's 
                     
Wed 6/27  - 6:30  Royals at Pirates 
 
Thu 6/28 -  6:30 Yankees at Astros
Fri  6/29  -  
Sat 6/30
Sun 7/1
 
 
Mon 7/2  6:30 Orioles at Indians 
 
Tue 7/3  6:30 Astros at Reds
 
Wed 7/4 - XX 
                  
Thu 7/5 - 6:30  Indians at Royals 
Fri  7/6    6:30 O's at Yankees 
Sat 7/7 - 1:00 Reds at Royals   ; 4:00 Astros  at Indians  ; 7:00 O's  at Pirates 
 
Sun 7/8  
 
 
Mon 7/9 - 6:30 Indians at Pirates  
 
Tue 7/10 - 6:30 Reds  at Yankees 
 
Wed 7/11 - 6:30 Astros  at O's 
 
Thu 7/12 -
 
Fri 7/13 -  
 
Sat 7/14   1:00 O's at Reds  ; 4:00 Pirates at Royals 
Sun 7/15  1:00 Astros at Yankees
 
 
Mon 7/16  6:30  Yankees at Pirates 
 
Tue 7/17 - 6:30 Astros at Royals 
 
Wed 7/18  6:30 Indians  at Reds 
 
Thu 7/19 -  
Fri  7/20 -  6:30 Indians at Yankees
 
Sat 7/21 -  1:00 O's  at Royals  ; 4:00 Pirates  at Reds 
               
Sun 7/22 - 
Mon 7/23 - 6:30 Astros at Pirates
 
Tue 7/24 - 6:30 Indians  at O's ; 
 
Wed 7/25 - 6:30 Royals  at Yankees 
 
Thu 7/26  
Fri  7/27  
Sat 7/28   
 
Sun 7/29   Last Makeup Date